Privacyverklaring

PBA hecht veel waarde aan de bescherming van de privacy van de bezoekers van deze website. Daarom spannen wij ons in om bij het gebruik van onze diensten uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen.

Toelichting Wet AVG

Privacyverklaring

Stichting Platform Binnenstad Arnhem (PBA) initieert en regisseert dialoog, projecten en activiteiten die structureel bijdragen aan de welvaart en het welzijn van de ondernemers, een economisch aantrekkelijk investerings- en vestigingsklimaat, een prettige leefomgeving en een bruisende binnenstad om te bezoeken.

PBA is een samenwerking van Ondernemers Kontakt Arnhem, Vereniging City Centrum Arnhem, Koninklijke Horeca Nederland afdeling Arnhem, Hotel Overleg Regio Arnhem, Cultuur Netwerk Arnhem en Vereniging van Eigenaren City Center Arnhem in nauwe samenwerking met de gemeente Arnhem, bewonersplatform Arnhem6811 en het Regionaal Bureau voor Toerisme Knooppunt Arnhem Nijmegen. Met een bestuur, een regieteam en een afvaardiging van meer dan 100 mensen uit de achterban van de samenwerkende partijen werken we continu aan een florerende Arnhemse Binnenstad.

PBA is gevestigd aan de Bovenbeekstraat 21, 6811 CV in Arnhem.

Persoonlijke gegevens

PBA hecht veel waarde aan de bescherming van de privacy van de bezoekers van deze website. Daarom spannen wij ons in om bij het gebruik van onze diensten uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen.

Verzamelen van gegevens

Bij bezoek van deze website worden, net als bij elke website, IP-adressen van onze bezoekers verzameld. Deze worden echter niet opgeslagen.

U kunt er voor kiezen om een mail te sturen via het op deze website vermelde e-mail adres. Wij stellen het op prijs als u daarbij uw gegevens vermeld, uw naam, organisatie, telefoonnummer en/of e-mailadres, zodat wij u als afzender kunnen herkennen en uw mail kunnen beantwoorden.

Wij gebruiken uw e-mailadres en verdere persoonsgegevens slechts voor het beantwoorden van uw mail. Vervolgens verwijderen wij uw gegevens uit ons systeem, tenzij u schriftelijk hebt verklaard geen bezwaar te hebben tegen het bewaren van uw gegevens om verder contact te onderhouden met ons in kader van onze werkzaamheden. Wij bewaren of gebruiken uw gegevens niet voor andere doeleinden dan hiervoor beschreven.

Bij bezoek aan deze website verwerken wij geen andere persoonsgegevens. Wij gebruiken geanonimiseerde meta data om te bekijken hoeveel gebruik er wordt gemaakt van deze website.

Doel en verwerking van gegevens

PBA gebruikt de persoonsgegevens slechts conform de hiervoor beschreven doeleinden en procedures.

Voor het gebruik van de door ons verzamelde gegevens geldt dat we alleen de gegevens gebruiken die de bezoeker zelf actief achtergelaten heeft en dat we e-mailadressen niet aan derden ter beschikking stellen of gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor de bezoeker ze heeft achtergelaten.

Websites derden

Deze website bevat ook hyperlinks naar andere websites – die niet horen bij het domein PBA en haar platformpartners. PBA is niet verantwoordelijk voor de manier waarop door deze websites met persoonsgegevens wordt omgaan. Wij kunnen daarom niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Wij wijzen u erop dat u het recht heeft om persoonsgegevens die worden gebruikt in te zien. Dat kan na schriftelijk of elektronisch verzoek. U heeft tevens het recht om te verzoeken om de gegevens te laten wijzigen, verwijderen of over te dragen aan een derde.

Minderjarigen

Wij adviseren dat personen die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt, slechts onder toezicht van hun ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruik maken van de website.

Wijzigingen Privacyverklaring

PBA behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wij raden aan om deze privacyverklaring iedere keer te lezen als u gebruikt maakt van deze website zodat u van deze wijzigingen op de hoogte blijft.

Contactgegevens

Heeft u vragen? Dan kunt u bij ons terecht. PBA is te bereiken via de contactgegevens, vermeld op deze website.

In de etalage

Filter op de kaart

Winkel

Categorie