Vereniging van Eigenaren Citycenter Arnhem

Bovenbeekstraat 21
6811 CV Arnhem

T: 026 20 20 461
E: info@veca.nu

Samen sterk voor een economisch succesvolle binnenstad

Het speelveld van vraag naar en aanbod van bedrijfs- en winkellocaties en woonruimte in de Arnhemse binnenstad verandert enorm. De consument kiest andere koopkanalen, winkelketens bezinnen zich op hun strategie, in voorheen solide winkelstraten vallen gaten, huuropbrengsten staan onder druk.

Deze ontwikkelingen vragen om een proactieve en flexibele houding van gemeente en stakeholders om de binnenstad ook voor komende generaties aantrekkelijk te houden.

Een gezamenlijke aanpak

In 2015 hebben vastgoedeigenaren in binnenstad Arnhem de Vereniging van Eigenaren Citycenter Arnhem (VECA) opgericht met als doel:

  1. Een sterk lokaal vastgoednetwerk in de Arnhemse binnenstad;
  2. Belangenbehartiging vastgoed in de Arnhemse binnenstad;
  3. Gezamenlijke acquisitiekracht;
  4. Samen met de andere stakeholders werken aan een stevige verbeteragenda voor de binnenstad.

De rode draad hierbij: Arnhem in de Top 10 van de meest aantrekkelijke binnensteden/winkelsteden van Nederland.

VECA is bedoeld voor alle eigenaren van commercieel of beleggingsvastgoed die daarmee belang hebben bij het economisch functioneren van de binnenstad. We maken ‘massa’ met een maatschappelijk betrokken achterban, groot en klein, uit Arnhem en daarbuiten.

VECA is één van de partners van Platform Binnenstad Arnhem (PBA), een samenwerkingsverband naast VECA bestaande uit City Centrum Arnhem (CCA), Cultuur Netwerk Arnhem (CNA), Groot Winkelbedrijven Arnhem (GWA), Hotel Overleg Regio Arnhem (HORA), Koninklijke Horeca Nederland (KHN) afdeling Arnhem/Renkum en Ondernemers Kontakt Arnhem (OKA).

Wij zijn een belangrijke speler in een gezamenlijke visie op binnenstadsontwikkeling. Met name binnen de domeinen openbare ruimte, ruimtelijke ontwikkeling en parkeren en bereikbaarheid maken wij ons sterk voor het belang van de binnenstad. Daarnaast werken wij mee aan de detailhandelvisie en horecavisie voor Arnhem.

Naar een bredere functie

Wij zien kansen om de transformatie van de binnenstad naar ‘place to meet’ te realiseren. Corona is een versneller van reeds bekende ontwikkelingen zoals een nieuwe functiemix, een nieuwe kijk op mobiliteit en meer aandacht voor het openbaar gebied. Dat creëert allerlei kansen om de economische vitaliteit van het centrum nog verder te versterken. Feit is dat de functie van de binnenstad verandert. De aanwezigheid van een goede functiemix, waarbij ruimte wordt geboden aan functies zoals horeca, retail, leisure, cultuur, wonen en werken, is essentieel. Een bezoek aan het toekomstige centrum bestaat niet alleen uit winkelen, ook de sociale (of ontmoetings-)functie wordt een steeds belangrijkere motivator.

Arnhem staat bovendien voor de opgave om in de komende jaren 16.000 nieuwe woningen te realiseren. Wij zijn in gesprek met de gemeente en projectontwikkelaars om hiervoor kansrijke plekken in de stad te lokaliseren en de mogelijkheden voor ondernemers in kaart te brengen om woonfuncties (eventueel aan) bedrijfspanden toe te voegen.

Word lid van VECA

VECA wil een afspiegeling zijn van het aanwezige commercieel en beleggingsvastgoed in de binnenstad en de achterliggende partijen. Wil je als vastgoedeigenaar bijdragen aan het economisch succes van binnenstad Arnhem? Of heb je ideeën voor onze uitvoeringsagenda? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Je kunt je direct aanmelden via de aanmeldknop VECA bovenaan deze pagina.

Aanbiedingen

Filter op de kaart

Type

Extra's

Kwartier