Extra aandacht voor sociaaleconomisch herstel is hard nodig voor een sterke, toekomstgerichte binnenstad

Meer groen, lekkere zitjes, levendig water en prikkelende sport- en spelelementen. Een ‘groene long’ voor de Arnhemse binnenstad, aanpak van het schouwburggebied, verbindingen met de parels rondom het centrum en de stad verleidelijker maken voor een meerdaags bezoek.

Ondernemers, horeca, vastgoedeigenaren, culturele instellingen en bewoners pleiten gezamenlijk voor investeringen om het kloppend hart van Arnhem te versterken. Doel is om de gevolgen van de coronacrisis te ondervangen en om te zetten in kansen voor de toekomst.

Burgemeester Ahmed Marcouch heeft vanavond het Manifest ‘Grip op Beweging!’ in ontvangst genomen uit handen van Gerard Velthuizen (voorzitter) en Marian van Hooij (regisseur) van Platform Binnenstad Arnhem. Dit Manifest beschrijft de speerpunten uit het Herstelplan van het platform, dat spreekt namens alle belanghebbenden in de binnenstad. De Arnhemse binnenstad is een banenmotor van jewelste, met zo’n 16.000 arbeidsplaatsen. Zij biedt bijzondere winkels, cultuur en historie voor bezoekers uit de wijde regio en over de landsgrenzen. En er komen steeds meer mensen wonen. Dat vraagt om duurzaam investeren.

Het Manifest ‘Grip op Beweging!’ is te vinden op www.binnenstadarnhem.nl/manifest.

Oproep aan Arnhemse politiek

De binnenstad van Arnhem is van grote maatschappelijke en economische betekenis, maar staat mede door de coronacrisis onder druk. De stakeholders van de Arnhemse binnenstad hebben een heldere visie op de toekomst en de kansen die zich ondanks alles voordoen. Winkeliers, horeca, kantoren, andere ondernemers, vastgoedeigenaren, culturele instellingen en bewoners zijn sinds vijf jaar verenigd in Platform Binnenstad Arnhem (PBA) om samen de schouders te zetten onder een toekomstbestendige binnenstad. Het platform doet daarbij een beroep op de Arnhemse politiek, om samen met de stakeholders in de komende jaren met de volgende speerpunten aan de slag te gaan.

Functiemenging en compact kernwinkelgebied: Veranderend koopgedrag van consumenten, lege winkelpanden en dalende huurinkomsten. Dit vraagt om een proactieve en flexibele houding van gemeente en stakeholders om onze binnenstad ook voor komende generaties aantrekkelijk te houden. We moeten de binnenstad ontwikkelen van ‘place-to-buy’ tot een ‘place-to-meet’ rond de Arnhemse kernwaarden groen, creatief en vrij.

Klimaatadaptie en circulaire economie: We willen versneld inzetten op klimaatadaptie en de binnenstad verbinden met de omliggende wijken. Ook het laatste deel van de Jansbeek boven de grond brengen. Stimuleren van duurzaam en maatschappelijk werken via bijvoorbeeld urban labs, broedplaatsen van innovatieve en creatieve bedrijven in (voormalige) winkelruimtes. Verder beperken van de CO2-uitstoot door distributie van goederen en afvoeren van afval schoner en met minder verkeer te organiseren. Investeren in snelle fietsverbindingen vanuit de regio naar de binnenstad.

Leefbare binnenstad: Er komen meer mensen in de binnenstad wonen en we verwachten meer toeristen uit met name Duitsland die hier een weekend willen doorbrengen. Bovendien moet de binnenstad ook voor de kleine portemonnee een aantrekkelijk gebied zijn om te bezoeken. Vandaar ons pleidooi voor investeringen in de openbare ruimte. Meer groen natuurlijk, meer cultuur in de openbare ruimte, spel- en sportelementen, voorzieningen (medisch en sport bijvoorbeeld) voor bewoners. Arnhem is ook de stad van ‘een brug te ver’. Versterk dit in de openbare ruimte door de historie zichtbaarder te maken met permanent vlaggen op de brug en de historische route te markeren in de stad.

Eenheid in verscheidenheid: Variatie en authenticiteit zijn nu al belangrijke trekkers van onze binnenstad. We werken toe naar een compacter kernwinkelgebied om te voorkomen dat de binnenstad een gatenkaas wordt. Investeren in het schouwburggebied, het laatste verkommerde deel van de binnenstad, is noodzakelijk. Bovendien ligt om onze mooie binnenstad een snoer van parels: Museum Arnhem, Park Sonsbeek, Modekwartier, Spijkerkwartier en straks Coberco-terrein en Stadsblokken. Wij vragen de gemeente om de verbinding met deze parels te versterken. Op verzoek van het PBA maakte de Arnhemse landschapsarchitect Buro Harro een inspirerende schets. Hij bedacht een Singelpark als ‘groene long’ voor de binnenstad.

Herstel bezoekersaantallen: We willen stevig inzetten op het herstel van de bezoekersaantallen van (ten minste) vóór de COVID-crises. Hiervoor moeten we coulance betrachten naar de ondernemers in het terugbetalen van hun schulden, het ondernemerschap versterken door het aanbieden van gerichte vouchers waarmee ze hun onderneming kunnen op- en uitbouwen en hen stevig betrekken in het programmeren van de openbare ruimte. Ook willen we campagnes en acties opzetten, in samenwerking met Citymarketing Arnhem en Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen, om bezoekers meerdaags naar Arnhem te trekken.

Uitvoeringskracht PBA versterken: Om de plannen verder te brengen samen met de stakeholders van de binnenstad is organisatiekracht nodig. De stakeholders van PBA hebben gemeenschappelijk een professioneel, compact en daadkrachtig team, het zogenaamde regieteam, aangetrokken die de verbeterplannen, samen met stakeholders en experts, aanjaagt en realiseert. De samenwerking in PBA is een voorbeeld voor veel andere steden. Meer structurele financiële bijdragen aan PBA maakt de benodigde uitvoeringskracht ‘op straat’ mogelijk.

Meer nieuws

Alle berichten (113)

Filter op de kaart

Type

Extra's

Kwartier