Samenwerken is nu harder nodig dan ooit

De Arnhemse binnenstad zoekt creatieve geesten. Hoe kunnen we de Arnhemse binnenstad nog mooier maken? De partners die samenwerken aan de Arnhemse binnenstad willen ondernemers, ontwerpers, kunstenaars, kortom alle Arnhemmers meenemen in hun plannen. Met de vraag ‘wat is jouw cadeau voor de Arnhemse binnenstad?’ organiseert het Platform Binnenstad Arnhem samen met Stichting Innovatiefabriek Arnhem (INNOVATE) een challenge om ideeën op te halen bij de Arnhemmer. De beste, meest creatieve en inspirerende ideeën krijgen financiële ondersteuning en expertise aangeboden om ze daadwerkelijk te realiseren.

Ideeën kunnen vanaf 1 mei 2021 ingediend worden.

Wethouder Jan van Dellen van Economische Zaken is voorzitter van de jury die de beste ideeën selecteert. ‘Heel mooi dat ik hieraan mag meewerken. Ik daag iedereen uit om met goede ideeën voor een nog mooiere binnenstad te komen.’ Op 1 april is het precies 5 jaar geleden dat Platform Binnenstad Arnhem (PBA) met een professionele uitvoeringsorganisatie aan de slag ging. De doelstelling was Arnhem terugbrengen in de top 10 van beste binnensteden. Met meer bezoekers, die langer blijven, meer besteden en een hoog waarderingscijfer geven. Hiertoe sloegen zeven ondernemers- en culturele organisaties de handen ineen.

Voorbeeld

De gevolgen van de coronacrisis maken samenwerking en creativiteit nog belangrijker. De Arnhemse aanpak is een voorbeeld voor andere steden in Nederland. De samenwerking van winkeliers en andere ondernemers, horeca, vastgoedeigenaren, culturele instellingen, bewoners en gemeente in een krachtig gemeenschappelijk platform inspireert elders. Des te meer nu heel Nederland worstelt met de vraag hoe de gevolgen van de coronacrisis te ondervangen. De partners verenigd in PBA kiezen voor een concrete visie en aanpak voor een versneld herstel in de nabije toekomst. ‘Een flexibele, krachtige organisatie is nodig’, zegt PBA-voorzitter Gerard Velthuizen. ‘Dat vinden wij niet alleen, dat horen we ook uit de rest van het land. Gelukkig hebben wij die al.’

De Coronacrisis heeft bij het jubilerende platform het gevoel van urgentie versterkt om vol aan de slag te gaan met een Herstelplan voor de binnenstad. Daarmee zet het platform koers naar een compacter kernwinkelgebied met meer ruimte voor wonen. Daar horen ook functies bij die de binnenstad aangenamer maken voor bezoekers én bewoners: sport, spel, kunst en groen. Vanuit de Arnhemse kernwaarden groen, creatief en vrijheid wil het platform de binnenstad transformeren van ‘place-to-buy’ naar ‘place-to-meet’, een mooie, groene, creatieve ontmoetingsplek waar je graag wil vertoeven, niet alleen om te winkelen. Wethouder Van Dellen is blij met de suggesties: ‘Ik ben erg blij dat Arnhemmers er de schouders onder zetten: bewoners, bedrijven en de gemeente. Zo blijft Arnhem ook in de toekomst een stad waar mensen graag naar toe komen.’

Investeringen

In de komende jaren worden er vele tientallen miljoenen in en om het Arnhemse hart geïnvesteerd. Door gemeente en particulieren. Denk aan de ontwikkeling van het Cobercoterrein en Stadsblokken tot een hoogwaardige woongebieden, het schouwburggebied, het Bestuurskwartier, de Blauwe Golven, Museum Arnhem. Het Herstelplan brengt overzicht en samenhang in bestaande plannen, wijst op kansen die nog onvoldoende benut worden en mogelijke lacunes. En het somt een aantal creatieve ideeën op van Arnhemse partijen die nadere uitwerking verdienen. Allemaal bedoeld om de nadelen van de crisis om te buigen tot een goede start voor de toekomst. Om de economische en sociale gevolgen te bezweren.

‘Speerpunten van het plan zijn: onderscheid maken door gastvrijheid, creatief en innovatief ondernemerschap, een compact winkelgebied zonder ‘gaten’, meer beleving en een gevarieerder aanbod aan vrijetijdsbestedingen.’ Aldus Marian van Hooij, regisseur van PBA. ‘De binnenstad en de ‘parels’ daar omheen, zoals het nieuwe museum, Coehoorn, Sonsbeekpark, Modekwartier en Spijkerkwartier hebben aantrekkelijke en herkenbare verbindingen nodig. Maar ook het verbinden en betrekken van de ondernemers aan deze plannen om tot succesvolle implementatie te komen zijn speerpunt van aandacht.’

Aantrekkelijke binnenstad

De doelstelling van PBA om Arnhem terug te brengen in de Top 10 van aantrekkelijke binnensteden is bereikt. In 2017 stond Arnhem in de finale van de verkiezing Beste Binnenstad en ook afgelopen jaar werd een top 5 notering behaald. Arnhem wordt geroemd als evenementenstad en culturele hotspot. Bezoekersaantallen groeiden in 2019 tot gemiddeld 344.000 per week, 5 procent boven het landelijk gemiddelde. Maar het platform zag ook de uitdagingen om samen met de gemeente de stad toegankelijker te maken, leegstand te beperken en meer mogelijkheden voor wonen in de stad te creëren. Doel was om de ‘levendigheid’ in de stad te behouden en te versterken, ook buiten openingstijden van winkels en horeca.

Voor actuele informatie over de challenge, zie: www.binnenstadarnhem.nl/challenge

Meer nieuws

Alle berichten (115)

Filter op de kaart

Type

Extra's

Kwartier