Bewonersplatform Arnhem6811, Platform Binnenstad Arnhem (PBA) en de gemeente Arnhem zetten opnieuw een stap op weg naar een groenere binnenstad.

Na twee succesvolle edities in 2017 en 2018 waarbij de binnenstad op bijna 200 plekken is vergroend, vindt dit jaar de derde en tevens laatste ronde plaats van het vergroeningproject. Ook dit keer geldt dat vanuit de samenwerkende partijen 80% van de kosten wordt vergoed en 20% door de aanvrager zelf betaald moet worden. In het najaar van 2019 wordt al het groen geplaatst.

Bewoners en ondernemers kunnen vanaf 1 mei hun verzoeken indienen. Via speciale groene menukaarten kan een keuze gemaakt worden uit het voorgeschreven aanbod. Grof gezegd van boombak tot geveltuin. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor klein onderhoud (verwijderen zwerfafval en snoeien) en voor het water geven. Het snoeien en water geven van grote plant- en boombakken, alsmede het snoeien van klimgroen boven de 2,5 meter neemt de gemeente voor haar rekening.

Klimaat, uitstraling en biodiversiteit

De uitstraling van de openbare ruimte speelt een prominente rol als het gaat om het aantrekkelijk houden van de binnenstad (het gebied tussen de singels en de Rijn). Het vergroenen van de binnenstad dient meerdere doelen: de uitstraling verbetert, het verblijf in de binnenstad wordt prettiger, het stadsklimaat verbetert én de biodiversiteit gaat omhoog.

Voorbeelden

Arnhem6811, PBA en gemeente Arnhem hebben eerder het Groenplan Binnenstad Arnhem opgesteld. Hierin staat onder meer beschreven welke typen groenvoorzieningen passen bij de identiteit en sfeer van de verschillende kwartieren in de binnenstad. Wie een beeld wil hebben waartoe de vergreoning kan leiden kan een kijkje nemen in de Doelenstraat, de 7Straatjes, de Bakkerstraat, het Paradijs en de Weverstraat.

Keuzes

Afhankelijk van het aantal aanvragen en het beschikbare budget worden door de drie initiatiefnemers een keuze gemaakt. Daarbij is spreiding over de binnenstad een belangrijk criterium.

Meer nieuws

Alle berichten (115)

Filter op de kaart

Type

Extra's

Kwartier