Wat leveren investeringen in het centrum van Arnhem op in de kassa van ondernemers?

Dagelijks wordt er geïnvesteerd in de binnenstad van Arnhem: van de organisatie van een evenement tot aan de herinrichting van de openbare ruimte. Niet alleen gemeente Arnhem investeert in de binnenstad, ook de ondernemers zelf leveren een bijdrage aan deze investeringen. Bijvoorbeeld door bij te dragen aan het Ondernemersfonds Arnhem. Platform Binnenstad Arnhem, waarin de ondernemersverenigingen uit de stad zijn vertegenwoordigd, zoekt naar een bruikbaar systeem om het effect van deze investeringen op de omzetten van ondernemers te meten. Samen met vier andere binnensteden (Eindhoven, Gouda, Tilburg en Utrecht) doet Arnhem mee aan een pilot van een half jaar om te verkennen hoe je omzetontwikkelingen en omzetgegevens kunt meten en welke factoren in de stad daarop van invloed zijn. Daarvoor zoekt het platform ondernemers die aan deze pilot willen meedoen.

Wat leveren investeringen in de stad op?

De insteek van de pilot is om samen met de ondernemers in de binnenstad te verkennen hoe de periodieke output eruit moet komen te zien. Bijvoorbeeld een wekelijks overzicht met informatie over de betreffende branche of sector in de binnenstad naast het landelijk gemiddelde. De ondernemer kan dan deze informatie vergelijken met de eigen omzetcijfers. Daarnaast worden informatie over grotere evenementen in beeld gebracht en eventueel aanvullende maand- of kwartaalrapporten gepubliceerd. Aan de hand van verzamelde gegevens wordt onderzocht hoe de omzet zich in de binnenstad ontwikkelt en welke factoren van invloed zijn op de ontwikkeling van de omzet, zoals bijvoorbeeld weersomstandigheden.

Wat tijdens deze pilot aan ervaring wordt opgedaan, wordt gebruikt om een continu meetsysteem in te richten. Zodat ook op de langere termijn inzicht wordt verkregen in het rendement van investeringen in de binnenstad, evenementen, campagnes, promotieacties en dergelijke. Alle informatie van de ondernemers blijft anoniem en beschermd en wordt alleen gebruikt om vergelijkingen te maken, gemiddelden te berekenen en ontwikkelingen in beeld te brengen.

Ondernemers uitgenodigd om mee te doen

Hoe het resultaat van de pilot er precies uitziet, hangt volledig af van de bereidheid van ondernemers om mee te doen. Hoe meer ondernemers periodiek meedoen, hoe meer informatie voor handen is om naar een bruikbaar systeem toe te werken, dat voor alle ondernemers beschikbaar is.

Doe mee en geef je op!

In de brochure vind je meer informatie over deze pilot.

Wil je meedoen? Of wil je meer informatie? Neem dan contact op met Sander Wind, regieteam Platform Binnenstad Arnhem, ondernemen@binnenstadarnhem.nl of telefoon 06 53 77 58 66.

Meer nieuws

Alle berichten (115)

Filter op de kaart

Type

Extra's

Kwartier