In september vorig jaar startten 15 ondernemers uit de Arnhemse binnenstad met de leergang Toekomstbestendig Retailmanagement en Leiderschap. Deze unieke leergang is ontwikkeld om ondernemers en het ondernemerschap te versterken, zodat de binnenstad en haar ondernemers beter toegerust zijn om de grote uitdagingen waar ze voor staan het hoofd te bieden.

Tijdens 15 praktijkgerichte bijeenkomsten gingen de ondernemers weer terug de schoolbanken in. Om zich nader te informeren over nieuwe kennis en ontwikkelingen in retailland en om hun vaardigheden als ondernemer te versterken. In juni ontvingen alle deelnemers hun certificaat en afgelopen week is de leergang met een laatste gezamenlijk bedrijfsbezoek afgesloten.

Ontstaan uit nauwe samenwerking

De leergang is mogelijk gemaakt door financiering vanuit de Stichting Ondernemersfonds Arnhem, Gemeente Arnhem, Ondernemersvereniging City Centrum Arnhem, St. Verenigde ondernemers Spijkerkwartier, Rabobank Arnhem en ROC Rijn IJssel. De bijeenkomsten werden verzorgd door Hogeschool Arnhem Nijmegen en diverse gastsprekers.

Goede lesmix

Tijdens de bijeenkomsten werd de theoretische basis gecombineerd met praktijkgerichte en actuele cases. De bijeenkomsten bevatten concrete voorbeelden en kennis die direct toepasbaar is in de eigen praktijk. Naast de inhoudelijke thema’s was er ook een leerlijn Persoonlijk Leiderschap met aparte coaching bijeenkomsten. De colleges vonden plaats, dicht bij de ondernemers, namelijk het nieuwe Retail-leerlab van Rijn IJssel in het centrum van Arnhem.

Belang vitale binnenstad groot

Het belang van een vitale binnenstad van Arnhem met goed opgeleide, sterke ondernemers is groot in het kader van leefbaarheid, werkgelegenheid en onze regionale economie. Het verzorgingsgebied omvat meer dan 450.000 inwoners. Arnhem telt ruim 1.500 ondernemers die een detailhandelsbedrijf hebben en deze winkels bieden werkgelegenheid aan zo’n 10.000 mensen. De bestedingen van de bezoekers vloeien terug in de stad en omgeving.

Corona en andere uitdagingen

Naast corona zien ondernemers in de binnenstad zich geconfronteerd met veel nieuwe uitdagingen die vragen om nieuwe kennis en inzichten. Zoals nieuwe technologieën, leegstandsontwikkeling, veranderende consumentenbehoeften en koopgedrag. De coronacrisis heeft de noodzaak van de leergang alleen maar versterkt, doordat het flexibiliteit, toekomstgerichtheid en ondernemerschap tot het uiterste op de proef stelt. Dat is precies wat de leergang verder wil ontwikkelen.

Meer nieuws

Alle berichten (111)

Filter op de kaart

Type

Extra's

Kwartier