Op donderdag 19 maart a.s. houdt de gemeente Arnhem een inloopavond over het concept omgevingsplan Binnenstad en Singels voor bewoners, ondernemers, vastgoedeigenaren en alle andere geïnteresseerden.

De bijeenkomst duurt van 19.00 tot 22.00 uur en vindt plaats in de Burgerzaal van het Stadhuis.

Op deze avond informeren medewerkers van de gemeente Arnhem u over het concept omgevingsplan en het proces dat daar bij hoort. Ook heeft u de mogelijkheid om het plan in te zien en een reactie op het plan te geven.

Waarom een omgevingsplan voor de binnenstad?

Onze binnenstad is de afgelopen jaren flink veranderd. Niet alleen van uiterlijk maar ook wat betreft functies. We zien minder winkels en meer horeca en cultuur en de stad wordt steeds groener en aantrekkelijker om te wonen. Deze ontwikkelingen vragen om een nieuw omgevingsplan zodat de binnenstad zich in een goed evenwicht kan blijven ontwikkelen.

Wat is een omgevingsplan eigenlijk?

Een omgevingsplan lijkt op een bestemmingsplan maar heeft een bredere scope. In een omgevingsplan zie je niet alleen welke functies mogelijk zijn en wat je mag bouwen maar ook andere thema’s komen aan bod. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de transformatie van winkelpanden, monumenten, welstand, klimaat, archeologie en water. Op 1 januari 2021 treedt naar verwachting de Omgevingswet in werking. We zijn dan als gemeente verplicht om een omgevingsplan op te stellen en kunnen geen bestemmingsplannen meer maken. Omdat de gemeente Arnhem veel voordelen ziet in een omgevingsplan, wachten we niet op de wet, maar maken we nu al een omgevingsplan voor de binnenstad.

Meer weten over de Omgevingswet?

Op de inloopavond kunt u niet alleen meer te weten komen over het omgevingsplan maar ook over de nieuwe Omgevingswet. Deze wet heeft als onder meer als doel meer samenhang in de regels voor de leefomgeving, snellere en betere besluitvorming en meer sturing op kwaliteit. Tijdens de inloopavond vertellen we u hier graag meer over.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met gemeente Arnhem, Klaas van Haaften (026 377 45 11 klaas.van.haaften@arnhem.nl) of Anton Meijers (026 377 36 97 anton.meijers@arnhem.nl).

Meer nieuws

Alle berichten (113)

Filter op de kaart

Type

Extra's

Kwartier