Omdat de binnenstad als woonomgeving, maar ook als werk- en beleefomgeving voortdurend aan populariteit wint, is het belangrijk dat er keuzes gemaakt worden om de binnenstad ook in de toekomst bereikbaar, gastvrij en leefbaar te houden.

Plannen voor bereikbaarheid Arnhem verder uitgewerkt

Er komt een pilot met flitsparkeerplaatsen vlakbij het voetgangersgebied in het centrum van Arnhem. Zo wordt het nóg eenvoudiger om een snelle boodschap in het centrum te doen. De kwaliteit van de drie gemeentelijke parkeergarages wordt flink verbeterd. De verlichting wordt beter, er komt een betere bewegwijzering in de garages zelf en de ontvangstruimtes krijgen een makeover. Deze en meer plannen staan in de Voortgang Uitvoeringsagenda ‘De Arnhemse binnenstad binnen bereik’. De verbeteringen moeten van Arnhem een nog gastvrijere stad maken. De plannen zijn samen met Platform Binnenstad Arnhem en bewonersvereniging Arnhem6811 uitgewerkt.

Consument of werknemer, ondernemer of bewoner, voor allemaal is een goede bereikbaarheid van groot belang. De consument wil graag gastvrij ontvangen worden en de parkeergelegenheid of stalling gemakkelijk kunnen vinden, terwijl voor de werknemer een betrouwbare reistijd van belang is. Omdat de binnenstad als woonomgeving, maar ook als werk- en beleefomgeving voortdurend aan populariteit wint, is het belangrijk dat er keuzes gemaakt worden om de binnenstad ook in de toekomst bereikbaar, gastvrij en leefbaar te houden.

Flitsparkeren

Er komt een pilot op twee locaties met een aantal parkeerplekken, die alleen voor flitsparkeren te gebruiken zijn. Dat zijn parkeerplaatsen waar een korte periode kan worden geparkeerd. Precies Precies lang genoeg voor een snelle boodschap. Die locaties zijn samen met de binnenstadsondernemers, die verenigd zijn in Platform Binnenstad Arnhem, en bewonersplatform Arnhem6811 bepaald. De gemeente komt in het voorjaar met een uitgewerkt plan. Als de pilot succesvol is, komen er meer flitsparkeerplekken.

Kwaliteit parkeergarages omhoog

In 2018 bleek al uit onderzoek dat de kwaliteit van de Arnhemse parkeergarages beter moet. Voor de drie gemeentelijke parkeergarages (Musis, Centraal en Rozet) maakt de gemeente een plan van aanpak om dat te realiseren. De verlichting van de parkeerdekken moet beter. De garages worden namelijk als te donker ervaren. Ook de bebording en bewegwijzering moet beter, evenals de herkenbaarheid vanaf de straat. Daar komen grotere en duidelijkere borden. De ontvangstruimten moeten beter. Soms kan dat met een goede schilderbeurt, soms is een hele verbouwing nodig om weer aan de eisen van deze tijd te voldoen.

Samen met ondernemers en bewoners

Binnensteden moeten zich voortdurend aanpassen aan de wensen van consumenten, investeerders, bewoners en ondernemers. Een absolute voorwaarde voor dat succes is een hechte samenwerking tussen alle betrokkenen. Daarom overleggen Platform Binnenstad Arnhem, bewonersplatform Arnhem6811 en de gemeente regelmatig om de bereikbaarheid, de vindbaarheid, de gastvrijheid en de kwaliteit van de binnenstad te vergroten. Deze rapportage geeft een goed beeld van de resultaten.

Lees hier: »Rapportage Februari 2019

Meer nieuws

Alle berichten (116)

Filter op de kaart

Type

Extra's

Kwartier