Vrijdag 5 juli heeft een vakjury de straten bezocht, die in de halve finale zaten van de verkiezing ‘meest gastvrije straat of plein’ van de Arnhemse binnenstad. De jury heeft in de vorige ronde al de plannen beoordeeld, die de deelnemende teams hadden opgesteld om hun straat of plein een nog gastvrijere ontvangst te bieden aan bezoekers. Nu werd vooral gekeken wat er van deze plannen daadwerkelijk is uitgevoerd en welke acties de ondernemers en bewoners nog meer willen uitvoeren. De jury heeft uiteindelijk de Bentinckstraat en Kortestraat uitgekozen om te strijden om de titel. Vanaf augustus mag het publiek haar stem geven, waarna de ‘meest gastvrije straat’ bekend wordt gemaakt in oktober.

Jury oordeel

De jury, bestaande uit deskundigen op gebied van retail, horeca, binnenstadsmanagement en onderwijs, waren het er over eens dat de finalisten hun plan van aanpak grotendeels ook hebben uitgevoerd of in actie gezet. De uitgevoerde acties hebben echt betrekking op het verhogen van de dagelijkse gastvrijheid en in beide straten is gekozen voor een duidelijk thema waar alle acties aan worden opgehangen. De Kerkstraat, Bakkerstraat en Koningstraat zijn helaas niet verder gekomen dan de halve finale. Maar de jury benadrukt, dat dat vooral niet te zwaar moet worden opgevat en de ondernemers en bewoners zich vooral moeten blijven inzetten om te blijven werken aan een gastvrije ontvangst en beleving bij bezoekers. “Profiteer van de onderlinge samenwerking, die met deze verkiezing is opgezet. Blijf actief met elkaar en werk vooral de plannen verder uit, die nu zijn bedacht.” De Koningstraat werd nog extra gecomplimenteerd met de organisatie van de vele straat-evenementen. “Blijf dit vooral doen, het is een voorbeeld voor de andere straten. Maar zet ook de volgende stap, om conceptmatig en vernieuwend invulling te geven aan ‘gastvrijheid’”, geeft de jury mee.

Programma Gastvrije binnenstad

Met ondernemers, medewerkers, onderwijs en bewoners werkt PBA aan de ontwikkeling van het gastheerschap in de Arnhemse binnenstad. Een gastvrije binnenstad trekt meer bezoekers aan, zorgt dat mensen er vaker naartoe gaan en dat ze er langer blijven. Door de positieve indruk die mensen krijgen van de binnenstad, worden toeristen én bewoners op hun beurt ambassadeurs van de stad en zullen zij anderen stimuleren om deze te bezoeken of er zelfs te gaan wonen. Dit leidt tot meer bestedingen en een directe positieve impact op de binnenstad. Detailhandel, horeca, het hotelwezen, cultuur en vrijetijdsvoorzieningen versterken elkaar hierin.

De verkiezing ‘meest gastvrije straat of plein’ is onderdeel van het stimuleringsprogramma Gastvrije Binnenstad, waar PBA gedurende drie jaar aan werkt. Dit jaar staat in het teken van ‘de basis op orde’. Het volgende jaar krijgt het thema ‘verrassen van de bezoekers’ mee, waarna ‘gastvrijheid zit in ons DNA’ volgt in het afsluitende jaar.

Meer nieuws

Alle berichten (115)

Filter op de kaart

Type

Extra's

Kwartier