Overig

Het CCV

Buiten het centrum

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) werkt aan een veilig en leefbaar Nederland. Daarvoor bieden we kennis, instrumenten, voorlichtingsmateriaal en advies op maat gericht op veilig wonen, veilig werken en veilig leven. Preventie is daarbij steeds het uitgangspunt. Datzelfde geldt voor samenwerking. Samenwerking vinden wij essentieel voor een veilig en leefbaar Nederland. Ons motto is dan ook: veiligheid maken we samen.

Adres en contact

Hotspots in het Buiten het centrum

Filter op de kaart

Type

Extra's

Kwartier