De coalitie-onderhandelingen na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 hebben geleid tot het coalitieakkoord 2018-2022. Het coalitieakkoord 2018-2022 is opgesteld door GroenLinks, VVD, PvdA en D66.

Coalitieakkoord biedt goede kansen voor de binnenstad van Arnhem

Stichting Platform Binnenstad Arnhem (PBA) ziet veel erkenning en kansen in het coalitieakkoord voor verdergaande ontwikkeling van de binnenstad van Arnhem. Gisteren werd het akkoord tussen Groen Links, VVD, D66 en PvdA toegelicht en werden de wethouders geïnstalleerd. “Het coalitieakkoord en de toelichting hierop gisteren klinkt mij als muziek in de oren.”, aldus Gerard Velthuizen (voorzitter PBA).

Platform Binnenstad Arnhem ziet veel terug in het akkoord van de visie en standpunten die zij heeft ingebracht voorafgaand en ten tijde van de coalitieonderhandelingen. Ruud van Meijel, directeur Oostpool en bestuurslid namens de culturele sector in PBA, is blij met de ambities van deze coalitie voor de culturele infrastructuur. “Zowel ten aanzien van het museum als het Stadstheater in combinatie met Introdans en Toneelgroep Oostpool. Los van de inhoud hoop ik dat deze coalitie Arnhem – naast Rozet, Musis, Focus Filmtheater maar ook het Provinciehuis – nog een paar plekken met veel smoel gaat opleveren die karakter geven aan onze binnenstad en mensen stimuleren om naar Arnhem te komen.”

Diverse onderwerpen die PBA hoog op de agenda heeft staan komen terug in het coalitieakkoord, zoals schonere en betere staddistributie, aandacht voor parkeren, betere bereikbaarheid van de binnenstad – met OV, fiets én de auto – en een bruisende binnenstad met veel cultuur en evenementen. Caspar Wortmann, bestuurslid namens de vastgoedeigenaren in PBA vult aan: “We werken nu met een gezamenlijke agenda voor de binnenstad, en het is goed om te zien dat in dit coalitieakkoord niet alles is dichtgeregeld en er ruimte is om in gesprek met elkaar nadere keuzes te maken en te zoeken naar de juiste inkleuring.” Gerard Velthuizen besluit: “We vertrouwen er dan ook op dat we de ambitie die we hebben voor onze mooie binnenstad kunnen voortzetten in nauwe samenwerking met dit nieuwe college van B&W en met de Raad. Natuurlijk moeten we daarbij blijven kijken naar de inzet en middelen die nodig zijn om ook uitvoering te geven aan de ambitie die is neergezet.”

Meer nieuws

Alle berichten (119)

Filter op de kaart

Type

Extra's

Kwartier