Vanaf 21 september 2023

Expositie Helmen Vol Verhalen

Tentoonstelling

Velperbuitensingel 15

6828 CV Arnhem

Helmen Vol Verhalen is een kunstproject waarin ‘jonge’ veteranen gekoppeld worden aan kunstenaars. Het persoonlijke missieverhaal van de veteraan vormt de inspiratiebron voor een kunstwerk met verbeeldingskracht. Helmen Vol Verhalen bracht ‘jonge’ veteranen, thuisfront en kunstenaars bij elkaar voor een wezenlijke ontmoeting. Hun gezamenlijke missie werd het zichtbaar maken van de relevantie van Nederlandse vredesmissies en de impact daarvan op de deelnemende militairen en hun thuisfront. Veteranen en hun thuisfront uit iedere provincie en alle defensie onderdelen, missies van libanon tot heden nemen actief deel aan Helmen Vol Verhalen. Sinds 2022 reist de expositie langs verschillende provincies. In juli, augustus en september landt deze indrukwekkende expositie in de Witte Kapel, bij vliegbasis Deelen tegen over de Oranje kazerne waar de expositie publiekelijk toegankelijk is voor iedereen. Gedurende de expositie zijn verschillende activiteiten gepland, zoals live painting, podcast opnames, documentaires, rondleidingen, lezingen met betrekking tot kunst in oorlogstijd, veteranen en kunstenaars die vertellen over hun proces en boekpresentaties van veteranen. De reizende expositie van Helmen Vol Verhalen is een kunstzinnige, verbindende en verdiepende handreiking naar militairen, veteranen en hun thuisfront, kunstenaars en burgers om met elkaar uit te wisselen en diep te ervaren wat vrijheid betekent en wie daar de prijs voor betalen. Een unieke tentoonstelling met verstrekkende gevolgen voor iedereen die daar kennis van wil en kan nemen.
Deze activiteit is zowel online als offline.

Data

  • 21 september 2023
  • 22 september 2023

Filter op de kaart

Type

Extra's

Kwartier